Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin: awarie, jakość wody, przerwy w dostawie wody, taryfy

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” apeluje… nie wrzucajmy śmieci do toalet!
czytaj więcej

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” apeluje… nie wrzucajmy śmieci do toalet!

Polskie przedsiębiorstwa wodociągowe od kilku lat prowadzą kampanie edukacyjne, aby uświadomić mieszkańcom, jak poważne mogą być skutki wrzucania śmieci do toalet. Trudny dla nas wszystkich czas pandemii koronawirusa, jeszcze bardziej problem uwydatnił.


Do sieci kanalizacyjnej trafiają ogromne ilości środków higienicznych.


Największym problemem okazują się być chusteczki nawilżane. Ich nadmierna ilość może powodować zapychanie sieci kanalizacyjnej, uszkodzenia pomp w przepompowaniach ścieków i inne poważne awarie, których usuwanie bywa uciążliwe i bardzo kosztowne.  


Czego nie powinniśmy wrzucać do sedesu?


Żywności, której obecność w sieci sprzyja rozwojowi kolonii szczurów, nawilżanych chusteczek i innych środków higienicznych,  materiałów opatrunkowych i lekarstw,  środków czystości i chemikaliów, które zagrażają mikroflorze w oczyszczalniach ścieków, niedopałków papierosów, tłuszczy i olei, materiałów budowlanych, igieł niebezpiecznych dla pracowników, żwirków z kocich kuwet.


Pamiętajmy!


Dbając o swoje bezpieczeństwo, zadbajmy też o nasze mieszkania, osiedla miasta i wsie. Pomyślmy o pracownikach przedsiębiorstw wod-kan, którzy każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem dbając o to, żeby w naszych kranach nie zabrakło  bezpiecznej i czystej wody.  
Nie dostarczajmy im dodatkowej pracy! Nie wrzucajmy śmieci do toalet!


Źródło: https://www.igwp.org.pl/

ZAGOSPODAROWNIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH. STANOWISKO IZBY GOSPODARCZEJ „WODOCIĄGI POLSKIE”

Odnotowywany w ostatnich latach dynamiczny rozwój budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych prowadzi do powstawania dużych ilości komunalnych

osadów ściekowych. Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS w roku 2003 wytworzonych zostało w Polsce 447 tys. ton suchej masy komunalnych osadów ściekowych, zaś w roku 2018 ilość ta wynosiła już 583 tys. ton. Zasady przetwarzania i ostatecznego zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych stanowiących odpady reguluje zarówno prawo europejskie, jak i krajowe.

OFERUJEMY NIEODPŁATNIE OSADY ŚCIEKOWE
czytaj więcej

OFERUJEMY NIEODPŁATNIE OSADY ŚCIEKOWE

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje o możliwości stosowania w rolnictwie - osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy. Nawożenie gleby osadami ściekowymi zastępuje lub uzupełnia nawożenie obornikiem. Osady dostarczają roślinom ważnych składników pokarmowych, przede wszystkim plonotwórczego azotu i fosforu, a także wapnia i magnezu.

Osad ściekowy powstaje w procesie technologicznym oczyszczania ścieków z zatrzymanych w osadniku wstępnym zawiesin o wielkości mniejszej niż 3 mm i tzw osadu czynnego nadmiernego odprowadzanego z komór biologicznych. W komorze stabilizacji tlenowej osad jest napowietrzany w celu rozkładu i mineralizacji. Następnie  osad jest mechanicznie odwadniany i mieszany z wapnem lub z pyłami dymnicowymi węgla brunatnego, co sprzyja jego higienizacji i stabilizacji. Osad ściekowy ma konsystencję jednorodną, nieco mazistą, barwę czarną, zapach ziemisty do gnilnego.

Ostatecznie zawartość suchej masy w osadzie wynosi średnio 30 %.

W suchej masie substancje organiczne stanowią 30 - 40 % , ponadto osady zawierają znaczące ilości azotu i fosforu.

Osad podlega systematycznym badaniom sanitarnym i chemicznym wykonywanym  przez laboratorium akredytowane. Oprócz substancji nawozowych w osadzie badana jest obecność metali ciężkich oraz bakterii chorobotwórczych i pasożytów. Skład bakteriologiczny i helmintologiczny oraz zawartość metali ciężkich pozwalają na bezpieczne stosowanie osadu w rolnictwie. Szczegółowe analizy osadu znajdują się do wglądu w siedzibie PPU „WODBAR” Sp. z o.o. i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stosowaniem osadu.

Osady ściekowe są szczególnie przydatne do rekultywacji terenów, użyźniania nieużytków i pod uprawę roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, ale mogą być stosowane pod wszelkie uprawy. Nie mogą być jedynie wprowadzane do gleby podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (np. owoców i warzyw).

Przyrodnicze wykorzystywanie osadów ściekowych jest od dawna szeroko stosowane w krajach Unii Europejskiej, dlatego zachęcamy rolników do skorzystania z tego cennego pod względem nawozowym substytutu nawozu organicznego i zapraszamy do współpracy z nami.

Efektem stosowania osadów będzie zwyżka plonów i oszczędności finansowe na zakupie nawozów.

Wszelkich informacji na temat stosowania osadów udzielą Państwu pracownicy Działu Ogólnotechnicznego w siedzibie PPU ”WODBAR” przy ul.Dworcowej 12 w Barcinie.