Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że w dniach od 26 do 27 czerwca br. planowane jest przeprowadzenie prac remontowo – konserwacyjnych urządzeń technologicznych i elektrycznych Ciepłowni w Barcinie. Powyższe prace mogą wprowadzić zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt do PPU „WODBAR” Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy pod nr telefonu 52 383 67 78.
Prosimy powiadomić o powyższym mieszkańców i najemców użytkowanych lokali.