tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

Barwienia wody w sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że w dniach od 6 do 10 marca br. planowane jest przeprowadzenie sprawdzenia szczelności sieci i urządzeń ciepłowniczych u Odbiorców podłączonych do sieci ciepłowniczej na terenie osiedla mieszkaniowego w Barcinie, polegające na dawkowaniu barwnika do wody w sieci ciepłowniczej.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że Uchwałą Nr XIX/169/2016 z dn. 6.05.2016 r. Rady Miejskiej w Barcinie

została zatwierdzona

„Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta i gminy Barcin

w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.”

Czytaj więcej...

Realizacja Ustawy

Realizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z.o.o. w Barcinie
realizując Ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o Odnawialnych Źródłach Energii,
zgodnie z Art. 116 pkt 13, 14 informuje, że udział procentowy ciepła wytwarzanego
z odnawialnych źródeł energii, ciepła z termicznego przekształcania odpadów oraz 
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego 
do sieci w poprzednim roku kalendarzowym wynosi 0%.

Zmiana strony BIP P.P.U. "WODBAR" Spółka z o.o.

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona nowa strona BIP  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "WODBAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem   http://www.bip.wodbar.com.pl

Aktualną stroną BIP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "WODBAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest strona pod adresem http://www.bip.wodbar.com.pl/ zgodnie z informacją na stronie http://bip.gov.pl/

Sprzedaż garaży blaszanych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie przy ul. Dworcowej 12 informuje, że posiada do sprzedaży garaże blaszane o wymiarach 3x 6 m, zlokalizowane na działce nr 109/3 w Barcinie przy ul. Dworcowej ( obok gazowni ).

Garaże są ustawione i zakotwione na płycie betonowej, w każdym garażu jest wykonana instalacja elektryczna.

Drogi dojazdowe do garaży zostały utwardzone kamieniem i żużlem, teren jest oświetlony.

Czytaj więcej...

PPU WODBAR wynajmuje pojemniki oraz prowadzi sprzedaż worków

Opłata za dzierżawę pojemnika typu: SM120 litrów – 1,63 zł netto (2,00zł brutto). Opłata za worek : 0,65 zł netto( 0,80zł brutto) i 0,73 zł netto ( 0.90zł brutto).

Właściciele nieruchomości , którzy do 30.06.2013r. korzystali z usług PPU Wodbar mają do dyspozycji przynajmniej 1 pojemnik, mogą nadal z niego korzystać za odpłatnością jak wyżej.

W dniu wywozu pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników odbierających odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru , zgodnie z harmonogramem, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, w przeciwnym razie odpady nie będą odebrane.

Jeśli zapomnisz wystawić pojemnika lub worka zadzwoń : 52 383 26 06

Podkategorie

Strona 1 z 2