tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Barcinie

23 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - gospodarka wodno-ściekowa PO IiŚ projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”.

Umowę podpisali Stefan Firszt, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie oraz Emilia Kawka-Patek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu. 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14 905 882,62 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 9 336 025,66 zł (po dokonanym częściowo wyborze wykonawców).  Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km, budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 0,2 km oraz przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Barcin (21 389 RLM), w gminach Barcin i Pakość.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Aglomeracji Barcin poprzez wzrost wyposażenia terenów leżących na obszarze Aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, natomiast celami społeczno – gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
  • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
  • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji,
  • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji. 

www.pois.gov.pl

http://www.wfosigw.torun.pl

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że Uchwałą Nr XLII/359/2014 z dn. 23.05.2014 r. Rady Miejskiej w Barcinie

została zatwierdzona

„Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta i gminy Barcin

w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.”

 

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. (w złotych):

Czytaj więcej...

Zmiana strony BIP P.P.U. "WODBAR" Spółka z o.o.

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona nowa strona BIP  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "WODBAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem   http://www.bip.wodbar.com.pl

Aktualną stroną BIP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "WODBAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest strona pod adresem http://www.bip.wodbar.com.pl/ zgodnie z informacją na stronie http://bip.gov.pl/

Sprzedaż garaży blaszanych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie przy ul. Dworcowej 12 informuje, że posiada do sprzedaży garaże blaszane o wymiarach 3x 6 m, zlokalizowane na działce nr 109/3 w Barcinie przy ul. Dworcowej ( obok gazowni ).

Garaże są ustawione i zakotwione na płycie betonowej, w każdym garażu jest wykonana instalacja elektryczna.

Drogi dojazdowe do garaży zostały utwardzone kamieniem i żużlem, teren jest oświetlony.

Czytaj więcej...

PPU WODBAR wynajmuje pojemniki oraz prowadzi sprzedaż worków

Opłata za dzierżawę pojemnika typu: SM120 litrów – 1,63 zł netto (2,00zł brutto). Opłata za worek : 0,65 zł netto( 0,80zł brutto) i 0,73 zł netto ( 0.90zł brutto).

Właściciele nieruchomości , którzy do 30.06.2013r. korzystali z usług PPU Wodbar mają do dyspozycji przynajmniej 1 pojemnik, mogą nadal z niego korzystać za odpłatnością jak wyżej.

W dniu wywozu pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników odbierających odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru , zgodnie z harmonogramem, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, w przeciwnym razie odpady nie będą odebrane.

Jeśli zapomnisz wystawić pojemnika lub worka zadzwoń : 52 383 26 06

Pojemniki i worki na terenie Gminy Dąbrowa

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ :

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników odbierających odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik przed  wejściem na teren nieruchomości, w przeciwnym razie odpady nie będą odebrane. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod nr Tel. 52 383 26 06.

Więcej artykułów…

  1. Polityki Prywatności

Strona 1 z 2