PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzeniem prac związanych z usuwaniem awarii przewodu wodociągowego w Barcin Wieś  nr działek od 156 do 166/18, w dniu 04 lutego br. (poniedziałek) w godzinach 800 - 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków zlokalizowanych na w/w działkach.

Po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić przejściowe zakłócenia  jakości dostarczanej wody.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.