Zarząd PPU „WODBAR” Sp. z o.o.  składa podziękowania  Środowiskowemu Domu Samopomocy w Barcinie za dostarczone maseczki ochronne, które posłużą pracownikom Spółki do zabezpieczenia przed koronawirusem.