Biuro

PPU "WODBAR" Spółka z o.o.

ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin

ZUM

Zakład usług miejskich

Dbamy o naszą zieleń

Slide Three

Ciepłownia Piechcin

Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze było miło, bezpiecznie i ciepło.

Slide Three - copy - copy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dostarczamy wodę. Odbieramy, oczyszczamy ścieki.

Slide Three - copy

Ciepłownia Piechcin

Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze było miło, bezpiecznie i ciepło.

Slide Three - copy - copy - copy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dostarczamy wodę. Odbieramy, oczyszczamy ścieki.

previous arrow
next arrow

Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Odbieramy odpady powstające w gospodarstwach domowych tzw. odpady komunalne oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których również powstają odpady komunalne

Zakład Ciepłowniczy

Produkujemy, przesyłamy ciepło do odbiorców z terenu Barcina i Piechcina. Eksploatujemy, budujemy sieci ciepłownicze, węzły cieplne, przyłącza ciepłownicze.

Zakład Usług Miejskich

Utrzymujemy zieleń na terenie gminy Barcin, zarządzamy cmentarzem komunalnym, targowiskiem miejskim, budynkami komunalnymi. Dbamy o zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dostarczamy wodę.
Odbieramy, oczyszczamy ścieki.
Eksploatujemy, budujemy sieci oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.